2020-11-23 07:48:31

Ptica duše - likovni radovi

Ptica duše je bila lektira, potaknuta tekstom djeca su crtala pticu svoje duše

Tekst lektire je poslužio kao uvod u radionice o osjećajima.

 


Osnovna škola Jabukovac Zagreb