2016-12-18 23:09:00

Projekt skupljanja starih baterija

 

 

Prijavili smo projekt "Skupljajmo zajedno stare baterije" te na taj izravni način  u zajedničkoj akciji educiramo naše učenike i ekološki  ih osviještavamo. Naš je zadatak kontinuirano poticati učenike pa i nas odrasle na ovakve akcije - projekte. 

Glavni nositelj projekta je FRIŠ d.o.o. iz Križevaca.
Koordinatorica projekta za našu školu je prof. Senija Badić.

Projekt skupljanja starih baterija

Ciljevi projekta:

Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija Skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh

Mnoge stare baterije i akumulatori u sebi sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja.


Osnovna škola Jabukovac Zagreb