2019-02-03 22:32:40

ŠKOLSKO NATJECANJE - ENGLESKI JEZIK - 2019.

Ljestvica konačnog poretka:

Rb.

Ime i prezime učenika/ce

Ime i prezime mentora

Broj bodova

1.

Zoe Matić

Dragana Sanković Matak

58/60

2.

Nina Zamberlin

Dragana Sanković Matak

55/60

3.

Nora Krstulović

Dragana Sanković Matak

46/60

3.

Emma MacCormick

Dragana Sanković Matak

46/60

4.

Matija Špiljak

Dragana Sanković Matak

45/60

Na Županijsko natjecanje pozvane su ZOE MATIĆ i NINA ZAMBERLIN.


Osnovna škola Jabukovac Zagreb