preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Vizija, misija, strategija

ŠKOLA ZA SUTRA - slogan

VIZIJA škole

Škola kreativnog i poticajnog ozračja i suvremenih metoda kojima se oblikuje mladi čovjek otvoren i spreman za susret s daljnjim obrazovnim, profesionalnim i životnim izazovima.

MISIJA škole

 • osiguravamo kvalitetno obrazovanje učenika koristeći suvremene metode i oblike rada (terensku nastavu, grupni rad, timski rad, istraživački rad, aktivno učenje i suradničku nastavu) te potičemo razvoj opće kulture;
 • potičemo osobnu izvrsnost kod učenika i učitelja;
 • potičemo i pripremamo učenike za cjeloživotno učenje te potičemo i omogućavamo kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenika;
 • otvorenom komunikacijom stvaramo toplo, sigurno i poticajno okružje za osobni rast i razvoj učenika te učimo jedni od drugih, pomažemo jedni drugima i aktivno slušamo jedni druge pazeći pritom na individualnost učenika;
 • potičemo razvoj pozitivnih osobina kao što su iskrenost, odgovornost, ustrajnost, prijateljstvo, briga za druge, disciplina te njegujemo moralne i etičke vrijednosti i nenasilno rješavanje sukoba;
 • posebno skrbimo za učenike s teškoćama u učenju te za darovite učenike;
 • usko surađujemo s roditeljima  te potičemo partnerske odnose;
 • brinemo za okoliš

 

STRATEGIJA RAZVOJA OŠ Jabukovca-Zagreb

 • unapređenje nastave
 • poticanje socijalno-emocionalnih vještina
 • unapređenje međuljudskih odnosa
 • razvijanje partnerskih odnosa s roditeljima
 • kontinuirano i kvalitetno stručno usavršavanje svih zaposlenika škole (cjeloživotno učenje)
 • poticanje čitanja – kutić za čitanje u svakoj učionici
 • projektna i istraživačka nastava (školski kurikulum)
 • primjena IKT-a u nastavi, učenju i komunikaciji s javnošću
 • poticanje inovativnosti, kreativnosti i stvaralaštva kroz učeničku zadrugu “Jabuka”
 • raditi na prevenciji i smanjenju verbalnog i fizičkog nasilja među učenicima
 • raditi na osvještavanju važnosti inkluzije i održivog razvoja
 • razvijati ekološku svijest kroz zadrugu “Jabuka” I projekt Eko škole
 • razvijati poduzetničke kompetencije kroz izvannastavne aktivnosti
 • brinuti o zdravlju kroz ŠSK i sportska natjecanja
 • brinuti o estetskom uređenju škole i okolišapreskoči na navigaciju